Rejony parafii obejmujące sprzątanie kościoła:
I - KOSZARY cz. 1
I – ZA GÓRĄ cz. 2
II – ZA RZEKA cz. 1
III – ZA RZEKA cz. 2
IV – ZA RZEKA cz. 3
V – OD STACHÓWKI
VI – CENTRUM PO STRONIE RZEKI
VII – POCZĄTEK WSI OD DROGI BIELSKIEJ
VIII – OKOLICE KOŚCIOŁA
IX – SKOTNIA
X – NAD ZAKŁADEM KOMUNALNYM
XI – POTOK
XII – DZIOŁ
XIII – IZDEBNIK POD BRZEZINA /część parafii/

Rejony parafii „kolęda”:
1 - KOSZARY cz. 1
1-1 – ZA GÓRĄ cz. 2
2 – ZA RZEKA cz. 1
3 – ZA RZEKA cz. 2
4 – ZA RZEKA cz. 3
5 – OD STACHÓWKI DO CENTRUM
6 – CENTRUM PO STRONIE RZEKI
7 - POCZĄTEK WSI OD DROGI BIELSKIEJ
8 – OKOLICE KOŚCIOŁA:
8-1- PRZY KOŚCIELE
8-2 – PRZY STRAŻNICY
8-3 – CENTRUM KOŚCIOŁA
9 i 10 – SKOTNICA i NAD ZAKŁADEM KOMUNALNYM
11 – POTOK
12 – DZIOŁ
13 – IZDEBNIK:
13-1 – POD BRZEZINA
13-2 – KOŁO MŁYNA

Myśl

Językiem Boga jest cisza i tylko w ciszy Go spotykam | Petrus